Općina Baška Voda

Općina Baška Voda

- Izrada internet stranice;

- osmišljavanje cjelokupnog sadržaja;

- izrada cjelokupnog vizuala, logotipa, grafička priprema;

- web dizajn, SEO marketing;

- responzivni web dizajn;

- marketing putem društvenih mreža i Google oglašavanje;

Client

Općina Baška Voda

Date

28 Prosinac 2019

Tags

Institucije